Karty Multisport

Pravidla pro použití karet v MOODu

 1. Karty Multisport je možné využít pouze na otevřené Light a Deep lekce (neplatí na semináře a kurzy), a to bez doplatku.
 2. První rezervace – zaregistrujte se, vytvořte si rezervaci a vyberte platbu na místě. První lekci není potřeba mít uhrazenou dopředu.
 3. Další rezervace – pro druhou a každou další rezervaci je nutné mít na svém kontě nabitou zálohu ve výši ceny lekce. Tzn. 200 Kč / 1 rezervace. (POZOR, v systému se jedná o položku  Multisport depozit, nikoli kredit na lekce jógy)
 4. Pokud si vytvoříte rezervaci, ale na vašem kontě nebude dostatečný depozit, bude vám tato rezervace po 60 minutách automaticky ze systému smazána. Depozit si tedy ideálně dobijte hned po první lekci na recepci (hotově, či kartou), nebo před další rezervací kartou online v  rezervačním systému.
 5. Rezervací je možné vytvořit více, nicméně počtu rezervací musí odpovídat výše nabitého depozitu.
 6. Jako zálohu pro využití karty Multisport není možné použít klasický kredit na lekce jógy.
 7. Pokud klient rezervaci včas nezruší (max. 4 hodiny před začátkem lekce) a na lekci nedorazí, záloha mu propadá. Před další rezervací je pak nutné dobít zálohu novou.
 8. Pokud klient na lekci dorazí a vstup na Multisport kartu uplatní, převede se mu záloha zpět na jeho konto a může ji využít na novou rezervaci.
 9. Pro uplatnění karty Multisport je nutné kartičku předložit recepční, a to společně s dokladem totožnosti. Jméno v dokladu totožnosti musí odpovídat tomu, na které je karta Multisport vystavena.
 10. V případě, že si zapomenete svou kartu Multisport, bude pro platbu lekce použit nahraný depozit. Rezervaci v tomto případě již nelze na recepci zrušit.
 11. Nahraná záloha má platnost šest měsíců. Pokud klient na recepci uplatní kartu Multisport, záloha se vrátí zpět na jeho konto a platnost této zálohy se prodlouží opět na šest měsíců.
 12. Zálohu je možné po skončení platnosti vaší Multisport karty využít na běžnou úhradu další lekce. V krajních případech (stěhování, zdravotní problémy, atd.) lze na vyžádání (emailem na adresu info@moodyoga.cz) nahraný depozit vrátit, a to převodem na bankovní účet.