Karty Multisport

Pravidla pro použití karet v MOODu

(Please scroll down for English)

 1. Karty Multisport je možné využít pouze na otevřené Light, Deep, těhotenské nebo anglické lekce,  (neplatí na semináře a kurzy), a to bez doplatku.
 2. Pro rezervaci lekce je nutné si nejdřív dobít depozit ve výši ceny lekce. Tzn. 220 Kč / 1 rezervace. (POZOR, v systému se jedná o položku Multisport depozit, nikoli kredit na lekce jógy).
 3. Pokud si vytvoříte rezervaci, ale na vašem kontě nebude dostatečný depozit, bude vám tato rezervace po 60 minutách automaticky ze systému smazána. Depozit si tedy ideálně dobijte hned po první lekci na recepci (hotově, či kartou), nebo před další rezervací kartou online v rezervačním systému.
 4. Rezervací je možné vytvořit více, nicméně počtu rezervací musí odpovídat výše nabitého depozitu.
 5. Jako zálohu pro využití karty Multisport není možné použít klasický kredit na lekce jógy.
 6. Pokud klient rezervaci včas nezruší (max. 5 hodin před začátkem lekce, u ranních lekcí do 21:00 předchozího dne) a na lekci nedorazí, záloha mu propadá. Před další rezervací je pak nutné dobít zálohu novou.
 7. Pokud klient na lekci dorazí a vstup na Multisport kartu uplatní, převede se mu záloha zpět na jeho konto a může ji využít na novou rezervaci.
 8. Pro uplatnění karty Multisport je nutné kartičku předložit recepční, a to společně s dokladem totožnosti. Jméno v dokladu totožnosti musí odpovídat tomu, na které je karta Multisport vystavena.
 9. V případě, že si zapomenete svou kartu Multisport, bude pro platbu lekce použit nahraný depozit. Rezervaci v tomto případě již nelze na recepci zrušit.
 10. Nahraná záloha má platnost šest měsíců. Pokud klient na recepci uplatní kartu Multisport, záloha se vrátí zpět na jeho konto a platnost této zálohy se prodlouží opět na šest měsíců.
 11. Kromě klasických je možné využít i studentské karty Multisport.
 12. Zálohu je možné po skončení platnosti vaší Multisport karty využít na běžnou úhradu další lekce. V krajních případech (stěhování, zdravotní problémy, atd.) lze na vyžádání nahraný depozit vrátit, a to převodem na bankovní účet (další informace zde).
 1. Multisport cards can be used to attend open lessons only, this does not apply to seminars or courses.
 2. To make a reservation, it is necessary to have a deposit of the same financial value as the lesson (220,-) available on your users’s profile. Even for your first lesson.
 3. It is possible to create multiple reservations, but the number of paid deposits must be equal to the number of lessons you want to reserve.
 4. You can top up your deposits online in the user’s profile or in the studio by cash and card.
 5. It is not possible to use a basic credit as a deposit for the reservation.
 6. If you don’t cancel your reservation in time (max 5 hours before the class, reservations for morning lessons can be cancelled until 21:00 of the previous day) and you do not attend the lesson, the deposit will be deducted from your profile and you will have to pay a new one.
 7. When you attend a lesson, the deposit is transferred back to your account and you can use it for your next reservation.
 8. To use a MS card you must confirm your identity at the reception by ID card. The name on the ID must correspond with the name on the MS card.
 9. The deposit is valid for six months. With every use of your MS card, the expiration of the deposit is extended for another six months.
 10. We also accept Student Multisport Cards.
 11. If you no longer want to use the MS card, you can use the deposit as a payment for the next / last lesson. In cases like health issues or moving you can request a deposit return by email (info@moodyoga.cz)