1. Úvod

Název provozovny: MOOD Yoga Holešovice

Identifikační číslo provozovny: 1014659418

Adresa: Argentinská 1023/24, Praha 7, 170 00

Email: info@moodyoga.cz

Tel. č.: 724 367 403

web: www.moodyoga.cz

Majitel objektu: Věra Zachová, Petr Dvořák, Pavel Dvořák

Provozovatel:

společnost MOOD Yoga, s.r.o.

se sídlem: Argentinská 1023/24, Praha 7, 170 00

IČ: 08801380

DIČ: CZ08801380

Živnostenský list:

Předmět činnosti:

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti jógy a fitness

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek,prodejních a obdobných akcí

Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Hostinská činnost

Odpovědná osoba:

Petr Medek

Poskytované služby: Organizování lekcí jógy, silové tréninky, pronájem prostor, prodej drobného občerstvení

Provozní doba: dle platného aktuálního rozvrhu hodin

Běžný počet zaměstnaných osob celkem/ve směně: 20/4

2. Popis provozovny

Provozovna je umístěna v bytovém domě s přímým vstupem z ulice Argentinská. Za vstupem se nachází recepce. Dále za recepcí v 1. nadzemním podlaží se nachází tělocvična, ve které probíhají tréninky Železné koule (silové tréninky s kettlebelly, olympijskou činkou, vlastní vahou), dále pánská a dámská šatna se sprchami a WC. V 2. nadzemním patře se nachází jógový sál, ve kterém probíhají lekce jógy, semináře, kurzy nebo školení, a dále dámská šatna.

V prvním podzemním podlaží je pak další tělocvična pro silový trénink.

Jógový sál je vybaven příslušnými pomůckami, jako jsou například jogamatky, deky, pásky, bločky, bolstery, zároveň zvukovou aparaturou. Tělocvičny jsou vybaveny pomůckami pro silový trénink.

Vedle recepce se nachází sklad a zázemí pro recepci. Mezi recepcí a tělocvičnou je pak šatna se zázemím pro personál.

Zásobování vodou je z veřejného vodovodu a je stáčeno do městské veřejné kanalizace. Provozovna je vytápěna ústředním plynovým topením. Větrání je přirozené okny, v tělocvičnách pro silový trénink a v šatnách také vzduchotechnikou. V jógovém sále je pak klimatizace. Osvětlení je denní, případně elektrickým osvětlením ve všech místnostech.

3. Provozní podmínky studia

Provozovna (nebo dále také „studio“) je určena ke cvičení jógy a obdobným cvičením, pořádání seminářů, kurzů nebo školení a k silovým tréninkům.

Každý klient je povinen seznámit se s tímto provozním řádem studia. Zakoupením jednorázového vstupu, permanentky, kurzu, workshopu apod. potvrzuje, že se s provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

Studio je otevřeno dle stanoveného časového rozvrhu, který je k dispozici na webových stránkách provozovatele www.moodyoga.cz (lekce jógy, kurzy a semináře), případně www.zeleznakoule.cz (silové tréninky). Poslední možnost vstupu do studia je v souladu s aktuálním rozvrhem cvičení.

Ve studiu probíhají lekce dle časového rozvrhu organizovaného provozovatelem. Podmínky vstupu na jednotlivé lekce stejně jako storno podmínky jsou dostupné na www.moodyoga.cz.

Dále je možné si pronajmout studio nebo jeho část, a to za účelem uspořádání akce dle dohody s provozovatelem. Podmínky pronájmu studia nebo jeho části jsou dostupné www.moodyoga.cz.

Ve studiu je k obsluze klientů recepce, u které je potřeba nahlásit, na jaké cvičení klient jde.

Vstup do sálů a tělocvičen je povolen pouze v ponožkách nebo naboso, ve vhodném cvičebním úboru v závislosti na druhu cvičení. Pro odložení obuvi je určena policová skříň nacházející se za vstupními dveřmi. Při provozování příslušné sportovní činnosti ve studiu nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoliv způsobem znečišťovat prostory.

K převlékání a odložení oblečení do šatních skříněk slouží výhradně šatny. Odkládání oblečení a jiných větších věcí (např. batohů či kabel) mimo prostor šatny není dovoleno.

Po dobu své návštěvy ve studiu je klient zodpovědný za klíč a šatní skříňku. Při ztrátě klíče či poškození zámku je účtován poplatek ve výši 100 Kč. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatní skříňce (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení, či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti recepční nebo provozovatele a kontaktovat Policii ČR.

Do studia je umožněn vstup pouze osobám starším 15 let.

V celém prostoru studia platí zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor studia zakázán. 

Klienti se ve studiu chovají tak, aby nerušili a neobtěžovali ostatní při cvičení, tzn. že je nutné mít vypnutý mobilní telefon a jiná rušivá zařízení.

Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení provozovatele na vlastní nebezpečí. Na lektora či recepční se mohou klienti obracet v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavením. Klienti provádějí v prostorách studia cvičení pod odborným lektorským dohledem. Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky.

Klienti provádějí cvičení na vlastní nebezpečí, a to zejména s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav. Lektorem vedené cvičení nemusí být vykonáváno v případě, že prováděné cviky jsou mimo fyzické možnosti klienta nebo je cvik nadměrně zatěžuje – cvičení je klient povinen v takovém případě přerušit, případně vynechat prováděný cvik.

Klienti odpovídají za dodržování pořádku v celém prostoru studia, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením tohoto provozního řádu.

Do provozovny je zamezen vstup nepovolaným osobám a zvířatům s výjimkou vodícího psa nevidomé osoby a psa speciálně vycvičeného pro doprovod osoby s těžkým zdravotním postižením.

V provozovně je možné uskladnit jízdní kolo po předchozí domluvě s personálem a při dodržení daných podmínek. Kolo musí být umístěno v příslušném stojanu na jízdní kola, umístěném na recepci. Kolo zároveň nesmí znečistit nebo poškodit vybavení studia a zamezovat řádné využívání prostor ostatními klienty.

4. První pomoc a hygiena provozu

V provozovně je na recepci k dispozici vybavená lékárnička (viz příloha).

Provozovatel studia odpovídá za to, že v pravidelných intervalech jsou prováděny úklidové a dezinfekční práce.

Cvičební pomůcky se pravidelně desinfikují.

 • Tísňové telefonní linky:

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky apod.), která ohrožuje osoby, majetek, zvířata nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo

 • 150 HASIČI
 • 155 ZÁCHRANKA (Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život na telefonní lince)
 • 158 Policie České republiky (Pokud jste svědky spáchání trestného činu)
 • 156 Městská (obecní) policie
 • 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání (je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech)

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:

 • Co přesně se stalo
 • Přesné místo hlášené události
 • Informace o postižených osobách
 • Informace o volajícím
 • Závěrečná ustanovení

V případě porušení provozního řádu bude návštěvníkovi zamezen vstup do zařízení bez nároku na vrácení kurzovného.

Datum: 30. 3. 2023                              Zpracoval: Petr Medek, jednatel

Příloha č. 1

Minimální obsah 1 ks lékárničky v provozovně jógového studia:

Druh: 

Opthal                                                                                                                         

Ophtalmoseptonex gtt.

Antiseptický prostředek s virucidní účinkem /např. Jodisol/                                              

Gáza 7,5×7,5 cm/5 1 ks

Náplast cívka 2,5 cm x 5 m 1 ks

Rychloobvaz 8×4 cm/ 6 1 ks

Nůžky 1 ks

Obinadlo fixační 10 cm x 4 m 1 ks

Obinadlo sterilní 10 cm x 5 m 1 ks

Obvaz hotový s 1 polštářkem 2 ks

Pinzeta 1 ks

Pryžové obinadlo (škrtidlo) 70 cm 1 ks

Příručka první pomoci 1 ks

Rouška plastová 20×20 cm / 0,05 mm 1 ks

Rouška resuscitační 1 ks

Rukavice v obalu 1 pár

Šátek třícípý 1 ks 

Vata obvazová skládaná 50 g 1 ks.